0

Phần mềm ngân hàng đề thi trắc nghiệm online BKTEST

Thích hợp cho tất cả đơn vị tổ chức thi

BKTest là một hệ thống phần mềm tổ chức thi. Hệ thống này áp dụng được cho tất cả các đơn vị đào tạo bao gồm các trường học từ cơ sở đến đại học, các trung tâm giáo dục, dạy nghề, các cơ sở luyện thi, sát hạch chuyên môn … Cũng có thể sử dụng hệ thống cho từng cá nhân trong việc biên tập ngân hàng câu hỏi và tạo đề thi. Hệ thống hoạt động trên môi trường Web theo mô hình client-server. Có thể triển khai ứng dụng trên các mạng LAN, WAN hoặc Internet.

Thỏa mãn mọi nhu cầu nghiệp vụ

Phần mềm đáp ứng các yêu cầu của giáo viên và thí sinh trong thực hiện thi và kiểm tra. Có thể tiến hành kiểm tra học trình (nội dung đề thi trong một số nhóm kiến thức như chương, bài), thi kết thúc học phần (nội dung đề thi bao hàm toàn bộ nội dung môn học). Có thể ra đề với các mức độ dễ, trung bình, hay khó cho các trình độ khác nhau (đại học, cao đẳng) và tổ chức thi với mục đích khác nhau (ôn luyện, thi thử, thi thật, tuyển học viên giỏi).Vượt trội về tính năng

BKTest có nhiều tính năng vượt trội, giải quyết tốt các vấn đề quản trị trong thi trắc nghiệm như: biên tập ngân hàng câu hỏi dễ dàng với nhiều loại câu hỏi và nhiều dạng nội dung, tạo đề thi ngẫu nhiên và khách quan, giữ bí mật đề thi, tạo đợt thi và danh sách thí sinh dự thi, cho thí sinh làm bài thi trên máy, tự động lưu bài thi và chấm điểm, giám sát phòng thi, lập bảng điểm, in danh sách thí sinh dự thi, in bảng điểm. BKTest là giải pháp tổng thể cho tổ chức thi: Sử dụng BKTest để quản lý ngân hàng đề thi, tổ chức thi trực tuyến/trên giấy một cách hiệu quả.

Tính năng của BKTest

Quản lý ngân hàng câu hỏi

 • Hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi: lựa chọn, đa lựa chọn, phân loại, đối sánh, sắp thứ tự, điền khuyết, điền giá trị, tự luận trả lời bằng bài viết, tự luận trả lời bằng ghi âm.
 • Hỗ trợ câu hỏi tự do và câu hỏi theo nhóm.
 • Hỗ trợ hình ảnh, âm thanh, video trong nội dung câu hỏi và nhóm câu hỏi.
 • Hỗ trợ công thức toán học theo chuẩn ASCII Math.
 • Có thể xác định điểm và độ khó cho từng câu hỏi.
 • Có thể cấu trúc các phần kiến thức của môn học.
 • Có thể cấu trúc các phần thi.
 • Tổ chức các câu hỏi theo kho. Quản lý kho dễ dàng.
 • Cho chuyển câu hỏi và nhóm câu hỏi từ kho này sang kho khác.
 • Phân quyền biên soạn ngân hàng đối với từng giảng viên.
 • Biên soạn câu hỏi một cách dễ dàng và hiệu quả trên môi trường webdoc (tựa word nhưng trên môi trường web) với các bảng nhập liệu được định sẵn. Có thể định dạng, chèn hình ảnh, tạo liên kết, gắn video, …
 • Có thể nhập hàng loạt câu hỏi đã được biên tập trong Words (theo bảng định sẵn) bằng thao tác copy/paste đơn giản.
 • Cho phép upload ảnh hàng loạt.
 • Kiểm soát định dạng ảnh, audio, video được upload.
 • Có thể chia sẻ ngân hàng câu hỏi để nhiều người cùng khai thác (cùng biên soạn, tham khảo hoặc tạo đề thi).
 • Có thể quản lý ngân hàng câu hỏi ở chế độ mật. Ở chế độ này, người nhập câu hỏi không được biết đáp án, người nhập đáp án không được biết nội dung câu hỏi, người nhập sử dụng mã bí mật để lấy quyền nhập.

Quản lý đề thi

 • Có thể cấu trúc đề thi bằng các khung đề thi, sử dụng khung/ma trận đề thi để ra đề thi.
 • Tạo đề thi nhanh chóng và dễ dàng. Có thể kiểm soát mức độ trùng lặp giữa các đề gốc.
 • Cho xem nội dung ma trận đề khi tạo đề.
 • Có thể phân phối nội dung đề thi bằng cách chỉ định số câu hỏi được lấy ra từ từng kho. Thứ tự các câu, nhóm câu và thứ tự các phương án trong mỗi câu thuộc đề thi được hoán vị ngẫu nhiên. Các câu thuộc một nhóm được đảo vị trí trong nhóm hay không tùy thuộc vào thuộc tính của nhóm là được/không được đảo thứ tự các câu trong nhóm.
 • Đề thi có thể có nhiều phần thi. Có thể chỉ định thời gian làm bài cho từng phần thi.
 • Đề thi với các phần thi lựa chọn và phần thi bắt buộc.
 • Có thể ra đề chỉ bao gồm câu tự luận, chỉ bao gồm câu trắc nghiệm, chỉ bao gồm câu lựa chọn ¼, hoặc bao gồm tất cả loại câu.
 • Có thể tạo đề thi có độ khó, dễ khác nhau.
 • Đề thi được sử dụng cho cả hai hình thức thi: trên máy và trên giấy.
 • Giữ đề thi bí mật cho đến thời điểm thi.
 • Cho in đề thi để phục vụ hình thức thi trên giấy.
 • Thống kê sử dụng đề thi làm căn cứ đánh giá mức độ phù hợp của đề thi và từng câu hỏi.
 • Đề thi khi đã được sử dụng để thi được lưu cố định phục vụ cho truy cập sau này.

Thi trực tuyến

 • Thí sinh làm bài thi trên giao diện của trình quyệt web; hệ thống tự động tính thời gian và ngừng cho thí sinh làm bài khi hết thời gian làm bài.
 • Hàng trăm thí sinh có thể thi đồng thời.
 • Có nhiều chế độ kiểm soát thời gian làm bài của thí sinh: Kiểm soát thời gian cho từng phần thi, kiểm soát tổng thời gian bài thi.
 • Bài thi với các phần thi lựa chọn và phần thi bắt buộc.
 • Giao diện làm bài thi được thiết kế tiện dụng, cho phép thí sinh bao quát được bài thi và dễ dàng đánh dấu/lựa chọn các phương án.
 • Có thể thêm mới, thay đổi, hủy bỏ các ngôn ngữ trên giao diện làm bài thi, thí sinh có thể tự do lựa chọn ngôn ngữ trên giao diện.
 • Chấm và hiển thị kết quả làm bài của thí sinh ngay sau khi hết giờ hoặc thí sinh làm xong và nạp bài.
 • Tự động phát hiện mất kết nối server và thông báo cho thí sinh.
 • Tự động lưu bài làm của thí sinh.
 • Có thể phục hồi sau các sự cố như mất điện, mất kết nối mạng … Tính an toàn và độ tin cậy cao. Trong trường hợp có sự cố, sau khi được khắc phục, thí sinh có thể tiếp tục làm bài thi của mình ở trạng thái trước lúc xảy ra sự cố.
 • Có thể cho thi thử bên cạnh thi thật.
 • Xem lại lịch sử thi.

Giám sát thi

 • Giám sát phòng thi.
 • Theo dõi và thống kê trạng thái làm bài, tình trạng kết nối server của thí sinh.
 • Theo dõi và tổng hợp phòng thi.
 • Xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi.
 • Xem, in bảng điểm phòng thi.
 • Xem, in phiếu ghi nhận bài làm và bài làm của thí sinh thuộc phòng thi.

Quản lý thi

 • Tạo đợt thi, lập danh sách thí sinh dự thi. Cho chọn thí sinh từ các nhóm tài khoản hoặc nhập trực tiếp danh sách thí sinh vào ca thi và copy danh sách thí sinh từ các chương trình khác như Word, Excel …In danh sách thí sinh dự thi và thẻ dự thi.
 • Hỗ trợ nhiều chế độ thay đổi mật khẩu thí sinh trước khi in thẻ dự thi.
 • Chọn đề thi gốc, sinh đề thi chính thức cho các thí sinh (đối với thi trực tuyến).
 • Phân công cán bộ coi thi.
 • Xem, in phiếu thông tin dành cho cán bộ coi thi.
 • Phân công chấm tự luận.
 • Thống kê phân công và theo dõi chấm tự luận.
 • Lọc số phách/bài luận chưa được phân công người chấm hoặc người chấm chưa cho điểm.
 • Theo dõi và thống kê trạng thái làm bài của thí sinh, theo dõi và tổng hợp phòng thi.
 • Nhận chuỗi phương án trả lời của thí sinh từ kết quả nhận dạng phiếu trả lời (đối với thi trên giấy). Nhận và quản lý tập trung các phiếu trả lời (đối với thi trên giấy) phục vụ cho tra cứu.
 • Lập, in bảng điểm.
 • Xem, in phiếu chấm điểm và bài làm của thí sinh.
 • Có thể tùy biến công thức quy đổi điểm thi một cách linh hoạt.
 • Có thể tùy biến công thức phân loại điểm thi một cách linh hoạt.
 • Cho tự định nghĩa và sử dụng các templates cho headers và footers của bài thi, bảng điểm, …
 • Mỗi danh sách (thí sinh, bảng điểm, …) được cung cấp 2 views, trong đó 1 view cho thao tác, view còn lại cho in. Ở view cho in có thể thay đổi đầu đề và chân đề danh sách.
 • Thống kê điểm, hiển thị kết quả thống kê dạng biểu đồ trực quan.
 • Thống kê trả lời của thí sinh. Thống kê được số lần mỗi câu hỏi đã được sử dụng và số lần lựa chọn từng phương án của thí sinh để có căn cứ đánh giá nội dung câu hỏi đã phù hợp hay chưa.

Chấm tự luận

 • Tự động đánh phách và cho người chấm xem duyệt các số phách được phân công chấm
 • Xem bài làm (text và audio), nội dung câu hỏi, đáp án, thang điểm và hướng dẫn chấm đối với từng số phách
 • Cho điểm đánh giá bài làm tự luận.

Quản trị hệ thống

 • Cập nhật thông tin về đơn vị đào tạo, năm và kỳ học hiện tại.
 • Cập nhật các danh mục môn học, giáo viên, lớp học, học viên.
 • Toàn bộ giảng viên, học viên được cấp tài khoản riêng với mật khẩu được mã hóa an toàn. Cho đặt lại mật khẩu giảng viên khi cần thiết.
 • Có thể nhập hàng loạt học viên trong một danh sách để tiết kiệm thời gian nhập danh mục.
 • Cho đặt lại mật khẩu cán bộ trong trường hợp cán bộ quên mật khẩu.
 • Phân quyền biên tập và khai thác ngân hàng câu hỏi.
 • Cho phép tách media ra nhiều servers khác giúp tăng hiệu năng hoạt động của hệ thống.
 • Cấp hoặc thu quyền quản trị viên thứ cấp cho cán bộ.

Chung

 • Hỗ trợ giao diện đa ngôn ngữ.
 • Chạy trên mọi trình duyệt hiện có
 • Triển khai trên LAN, WAN hoặc Internet.

Phạm vi ứng dụng

 • Tất cả các cơ sở đào tạo, sát hạch giáo dục
 • Cá nhân có nhu cầu làm ngân hàng đề thi.

Công nghệ

 • Ngôn ngữ lập trình: ASP.NET C#
 • Hệ điều hành: Windows Server 2008 trở lên
 • Hệ QT CSDL: MS SQL Server 2005 trở lên.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công ty phần mềm Bách Khoa

Văn phòng HCM: 31 Hàn Thuyên, P.Bến Nghé, Q.1, HCM

Văn phòng HN: 160 Khâm Thiên, Q. Đống Đa, HN

Điện thoại: 0933911039
E: chutinh@bachkhoasoft.com/
W: https://bachkhoasoft.com

Leave a Reply

Liên hệThanh toán