0

Programming, ngôn ngữ lập trình

So sánh Interface và Abstract trong lập trình hướng đối tượng

So sánh Interface và Abstract trong lập trình hướng đối tượng

Tổng quan Interface và Abstract class là 2 khái niệm cơ bản trong lập trình OOP. Nhưng phân lớn mọi người cảm thấy mơ hồ và lẫn lộn 2 khái niệm này. Vậy chúng là gì, khác nhau như nào? Tại sao dùng cái này Interface mà không phải Abstract và ngược lại ??? Is-a và Can-do Bỏ qua tất cả những […]

Read More »
Liên hệThanh toán