0

Hạ tầng mạng doanh nghiệp LAN-WAN

Giải pháp Cơ sở hạ tầng Trung tâm dữ liệu – Data Center

Giải pháp Cơ sở hạ tầng Trung tâm dữ liệu – Data Center

1. Định nghĩa Data Center InfraStruXure DataCenter là Cơ sở hạ tầng vật lý mạng thiết yếu bao gồm hệ thống tủ rack, thiết bị nguồn, thiết bị làm mát và các giải pháp an ninh cho một trung tâm lưu trữ những hệ thống máy tính quan trọng và các thiết bị liên quan. […]

Read More »
Liên hệThanh toán